ŽELVA
 
   
 
 
 
Želva je z jemné šamotové červené hlíny s glazovaným krunýřem, který lze odklopit. Je ideální jako schránka na šperky.